Šarže

- §1 -

čl.1 - šarže slouží výlučně k pobavení, k ocenění odvedené práce pro DOM a jsou smysluplné jedině tehdy, jsou-li pevně spojeny s duchem kamarádství, rady a pomoci
čl.2 - kdokoli použije šarže k fyzickému či psychickému sužování jiného člena souboru, získává automaticky titul "Smradlavý kiks" a velmi vážné problémy s oběma dirigenty
čl.3 - postup v šaržích a změna ranku se získává po třech letech působení v DOM
čl.4 - nikdo nepoužívá šarži, která mu nepřísluší
čl.5 - oficiálně se šarže nosí na lemu vrchní kapsy koncertní vesty
čl.6 - snížená hladina vnímání recese a nepřijetí šarží se nijak nepostihuje
čl.7 - členovi přicházejícímu z jiné ZUŠ a jejího orchestru jsou započteny tam odehrané roky
čl.8 - krajánek, tedy člen souboru, který již není žákem ZUŠ, získává postup v šaržích v případě, že se samostatně věnuje hře na nástroj, dochází na zkoušky, o svých absencích včas informuje dirigenty nebo aspoň jedenkrát v každém pololetí vypomohl souboru při veřejném vystoupení, před kterým minimálně jednou navštívil zkoušku.
čl.9 - podle směrnic EU pro smíšené dětské dechové soubory získávají dívky označení šarže v mužském rodě (např. kadet Nováková)


- §2 -

čl.1 - ranky:

Adepti (žádná šarže)

1. rokadept (a)
2. rokadept II. stupně (a2)
3. rokpokročilý adept (pa)

Kadeti (jedna šarže)

4. rokkadet (k)
5. rokkadet II. stupně (k2)
6. rokvyšší kadet (vk)

Gardisté (dvě šarže)

7. rokgardista (g)
8. rokgardista II. stupně (g2)
9. roksupergardista (Sg)

Generálové (tři šarže)

10. rokgenerál (G)
11. rokgenerál II. stupně (G2)
12. rokvelegenerál (VG)

Generalita honoris (čtyři šarže)

13. rok a vícegenerálmaximus (GM)

Nositel Řádu sv. Cecílie

18. rokgenerálmaximus et ŘSC (GMŘSC)

čl.2 - za mimořádné hudební výkony v uplynulém školním roce mohou dirigenti pro následující školní rok přiznat k šarži další titul: "zvlášť zasloužilý (zz)"


- §3 -

čl.1 - adepti (adept = ten, kdo začíná pěstovat nějaký obor) všech stupňů vynikají skromností, bedlivě sledují práci zkušenějších kamarádů a naslouchají jejich radám
čl.2 - v případě nutnosti mají adepti právo při koncertu markýrovat (t.j. dělat, že hrají) a k tomuto mají nárok na patřičné vyškolení
čl.3 - na základě ústavního zákona DOM ve znění: "Učený z nebe ještě nespadl", adeptům a adeptům II. stupně přísluší zvláštní ochrana, takže se jim nikdo neposmívá a dirigenti na ně pohlížejí se shovívavostí


- §4 -

čl.1 - kadeti (kadet = chlapík; student důstojnické školy; šlechtic před povýšením) jsou již velkým přínosem pro orchestr a spolu s gardisty tvoří nejpodstatnější část orchestru
čl.2 - kadeti nezapomínají, že ještě nedávno byli adepty
čl.3 - kadeti jsou rádci adeptů


- §5 -

čl.1 - gardisté (garda = hlídka; stráž, skupina ochránců) tvoří hlavní pilíř orchestru
čl.2 - zejména gardisté svým přístupem a výkony pohlídají, že dojem z vystoupení celého orchestru bude co nejlepší
čl.3 - gardisté jsou rádci a ochránci adeptů


- §6 -

čl.1 - generálové (generální = všeho se týkající; zahrnující; úplný; celkový) představují rank, ve kterém se vyjímečným způsobem završují a zúročují letité zkušenosti nabyté v DOM
čl.2 - generál zosobňuje celek ctností hudebníka DOM a je vzorem pro nižší ranky
čl.3 - pro vzácný výskyt generálů v DOM jim přísluší zvláštní respekt


- §7 -

čl.1 - plnoletí gardisté a generálové mohou být po zdařilém koncertě pozváni dirigenty na pivo
čl.2 - pokud by plnoletí gardisté a generálové chtěli sami převzít uhrazení takové akce, nebude jim bráněno
čl.3 - plnoletí gardisté a generálové věnují zvýšenou pozornost §7 čl.2 sb.


- §8 -

čl.1 - za zcela vyjímečnou věrnost zaujímá generálmaximus v orchestru a jeho historii naprosto unikátní místo
čl.2 - generálmaximus je na náklady školy vyfocen a jeho fotka umístěna na čestné místo, čímž nesmazatelně vchází do síně slávy DOM


- §9 -

čl.1 - po uplynutí dalších pěti let a tím tedy dosažení osmnácti let působení v DOM (tzv. "DOM dospělosti") je generálmaximusovi za jeho téměr neuveřitelnou délku práce v orchestru, za zásluhy, práci a vztah k hudbě i ke kamarádům slavnostně udělen Řád sv. Cecílie (tj. patronky všech muzikantů)
čl.2 - při jasném a definitivním ukončení spolupráce s DOM (např. svatba, těhotenství, vězení atd.) je generálmaximusovi et ŘSC pro stálou upomínku na náš orchestr darováno jeho koncertní sako